Příjemnou noc, dnes je sobota 20.7.2024, svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav.

Nové vzory smluv, dohod, žalob, reklamací a žádostí 09/2011 ke stažení zdarma

Nové vzory zdarma ke stažení - 09/2011
___
___


Smlouvy, dohody, žaloby, odstoupení, žádosti, návrhy, reklamace - vzory zdarma (09/2011)

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor ke stažení
Reklamace opravy věci - vzor ke stažení zdarma
Reklamace věci, výrobku vyrobeného na zakázku - vzor ke stažení
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací - vzor ke stažení
Žádost o úhradu poštovného prodávajícím při reklamaci - vzor ke stažení
Kupní smlouva na osobní automobil - vzor ke stažení zdarma
Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor ke stažení
Žádost o slevu pro vadu zboží nebránící jeho užívání - vzor
Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu věci - vzor ke stažení
Postoupení práv vyplývajících ze záruky - vzor ke stažení
Žádost o slevu na zboží koupeného přes internetovou aukci, inzerát - vzor
Reklamace věci zakoupené přes aukci, inzerát - vzor ke stažení
Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR - vzor ke stažení
Stížnost Úřadu pro civilní letectví - vzor ke stažení
Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní u zboží zakoupeného přes internet - vzor zdarma
Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci - vzor ke stažení
Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb (pevná linka, mobilní telefon) - vzor
Žádost o odškodnění za zpoždění mezinárodního vlaku - vzor
Reklamace ojetého automobilu (koupě mezi občany) - vzor ke stažení
Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla - vzor
Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy - vzor ke stažení zdarma
Storno zájezdu u cestovní smlouvy - vzor ke stažení
Výpověď obecné smlouvy na dobu neurčitou - vzor ke stažení
Stížnost inspektorátu práce pro nerovné zacházení se zaměstnancem - vzor
Žádost o provedení opravy pronajatého bytu - vzor ke stažení
Žádost o slevu z nájmu, nájemného - vzor ke stažení
Nájemní smlouva - vzor zdarma ke stažení
Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo - vzor ke stažení zdarma
Reklamace výpisu z bankovního účtu v bance - vzor ke stažení
Výpověď povinného ručení - vzor ke stažení zdarma
Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží, výrobku - vzor ke stažení
Urgence dodání zboží - vzor ke stažení zdarma
Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů - vzor ke stažení
Podnět živnostenskému úřadu pro šíření nevyžádané tištěné reklamy - vzor ke stažení
Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci - vzor ke stažení
Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží - vzor ke stažení zdarma
Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatého bytu - vzor zdarma
Žádost o udělení, stanovení advokáta, právníka zdarma - vzor zdarma
Stížnost na inspektorát práce pro diskriminaci - vzor zdarma
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy - vzor zdarma
Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu - vzor ke stažení
Žádost o vrácení kauce - vzor ke stažení zdarma
Žádost o náhradu škody za odcizenou odloženou věc - vzor ke stažení
Podnět k šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci - vzor ke stažení
Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy - vzor ke stažení
Odstoupení od koupi pro nevyřízení reklamce - vzor ke stažení
Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu při převzetí - vzor ke stažení
Odstoupení od timesharingové smlouvy - vzor ke stažení
Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo v letadle - vzor ke stažení
Výpověď smlouvy na internet, internetové připojení - vzor ke stažení
Reklamace vyúčtování elektřiny - vzor ke stažení
Podnájemní smlouva - vzor ke stažení zdarma
Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor ke stažení
Zrušení smlouvy na opravu věci pro opakovaný výskyt vady - vzor ke stažení
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes zásilkový obchod - vzor ke stažení
Reklamace připojení k internetu - vzor ke stažení zdarma
Dohoda o ukončení nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma
Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů - rozesílání nevyžádané elektronické reklamy - vzor
Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem - vzor ke stažení
Odstoupení od kupní smlouvy se spotřebitelským úvěrem - vzor ke stažení
Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor ke stažení zdarma
Odpor, odvolání proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - vzor ke stažení
Podnět inspektorátu práce pro porušování soukromí zaměstnance - vzor, formulář, tiskopis ke stažení
Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky nepodložené zákonem - vzor
Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor ke stažení zdarma
Odstoupení od kupní smlouvy se zásilkovým obchodem - vzor ke stažení
Podnět šetření ČOI pro porušení zákona o ochraně spotřebitele - vzor ke stažení
Rozpor s kupní smlouvou, reklamace vady výrobku - vzor ke stažení
Stížnost, náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném, zrušeném letu - vzor zdarma
Odstoupení od kupní smlouvy pro odlišnosti v množství a počtu - vzor ke stažení
Výpověď z nájmu bytu nájemníkem, nájemcem - vzor ke stažení
Reklamace kočárku - vzor ke stažení zdarma
Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr - vzor ke stažení
Oznámení, námitka neplatnosti smlouvy uzavřené nezletilou osobou - vzor ke stažení
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - vzor
Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží včas - vzor ke stažení
Žádost o smazáních osobních údajů z databáze - vzor ke stažení
Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou oděvů - vzor ke stažení
Uplatnění rozporu s kupní smlouvou - vzor ke stažení zdarma
Odstoupení od kupní smlouvy, zboží nemá propagované vlastnosti - vzor
Ukončení, výpověď nájemní smlouvy - vzor ke stažení
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet - vzor ke stažení zdarma
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na předváděcím či podomním prodeji - vzor ke stažení