Příjemnou noc, dnes je sobota 20.7.2024, svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav.

Nejčastější nadávky mezi lidmi - vulgární, nevulgární, roztomilé, podle zvířat, věcí, vlastností, chování

nejcastejsi-nadavky-mezi-lidmi-vulgarni-nevulgarni-roztomile-podle-zvirat-veci-ad

nejcastejsi-nadavky-mezi-lidmi-vulgarni-nevulgarni-roztomile-podle-zvirat-veci-ad

Lidé si nadávají od nepaměti. Používají milé lichotivé nadávky až po nadávky velmi vulgární, urážlivé nebo ponižující. Slušňákovi se z této stránky asi zatočí hlava, skinhead bude považovat stránku za slabou kávičku. A vy? 

___

___

Nadávky odvozené od lidí a jejich vlastností a činností (legálních a nelegálních)

Nadávky odvozené od přídavného jména
-ty nabubřelče, nadutče, nafoukanče, namyšlenče, neohrabanče, neotesanče, neurvalče, nevycválanče, nezvedenče, omezenče, pošahanče, i podělanče, praštěnče, rozežranče, rozjívenče, ubulenče, usmrkanče, vylízanče, vymaštěnče, vypatlanče

Nadávky odvozené od vztahu k práci
-ty flákači, flinku, lajdáku, lemple, lenochu, nemakačenko, pecivále, povaleči, salámisto

Nadávky odvozené z kriminální terminologie
-ty chmatáku, kapsáři, kriminálníku, poberto, vrahoune, vrahu, vražedníku, zloději
Nadávky odvozené z psychologické klasifikace
-ty debile, demente, imbecile, idiote, ignorante, kreténe, mešuge, negramote
Nadávky odvozené od vlastního jména
-ty donkichote, donchuáne, farizeji, frantíku, grázle, harpagone, hurvínku, chuligáne, jidáši, joudo, lojzo, matěji, misantrope, pepíku, průšo, rambousku, švejku
Odvozené od dětí
-ty bastarde, cápku, cucáku, dětino, fakane, fracku, harante, klacku, neposlucho, parchante, spratku

Nadávky odvozené od povolání či funkce

-ty bafuňáři, fízle, fotříku, komediante, komiku, konfidente, kramáři, lampasáku, mameluku, pěšáku, pígle, ponocnej, řezníku, slídile, šarlatáne, vtipálku
Odvozené od politické orientaci
-ty bolševiku, černoprdelníku, eurohujere, fašoune, fašisto, komanči, komouši, nácku, pámbíčkáři, rudochu, socane, soudruhu, vlezdobruselisto

Nadávky odvozené od extremismu

-ty diktátore, esesáku, estébáku, gestapáku, skinheďáku, tyrane, uzurpátore, teroristo

 

Nadávky odvozené od nelidí - zvířat, věcí

Odvozené od zvířecích kmenů či zvířat všeobecně 

-ty bestie, červe, dobytku, hade, hovado, mrcho, mršino, mrtvolo, nestvůro, netvore, obludo, pakoni, paroháči, pišišvore, potvoro, ptáku, ratlíku, stvůro, sudokopytníku, upíre, zvíře

Odvozené od konkretních zvířat

-ty bejku, čuně, hyeno, kanče, klíště, kojote, koni, kozle, mezku, opičáku, osle, potkane, prase, rosomáku, skunku, slimáku, slone, svině, sysle, švábe, tele, tchoři, trubče, tukane, vole, vejre

Odvozené od tělesné (negenitální) součásti

-ty čumáku, držko, chobote, kopyto, kořene, ksichte, ocásku, paznechte, pysku, rypáku, sosáku, střevo, tlamo, ucho, vemeno, vohone, zobáku

Odvozené od potravin

-ty bábovko, buchto, jelito, máku, moučko, omáčko, papriko, paštiko, polívčičko, saláte, šlehačko, šnitlíku, šumáku, uzenáči, zmrzlino
Odvozené od věcí denní potřeby

-ty bačkoro, chomoute, kolíku, párátko, pásku, péro, pytlíku, sirko, smetáku, stírko, šampóne, špunte, tágo, truhlíku, trumpeto

Odvozené od pomůcek, konstrukcí či technologií

-ty éro, hajzle, kanále, ořezávátko, pometlo, rádio, stoko, špachtličko, trosko, trubko, vrtáku

Odvozené od nekvalitních věcí

-ty atrapo, béčko, eklhafte, křusko, ksindle, paskvile, šmejde, šunte, tintítko, zmetku

Odvozené od věcí ostatních

-ty balíku, bukvice, číslo, dřeváku, dřevo, gumo, hadice, chomoute, mejdlo, poleno, prašivko, řehtačko, slámo

Odvozené od nadpřirozených bytostí

-ty bubáku, čerte, čerchmante, hastrmane, hejkale, lucifere, pekelníku, plivajzníku, rarášku, rohatej, satanáši, strašáku, strašidlo, upíre

 

Nadávky implikující charakterovou, povahovou či fyzickou vadu

Implikující nevábný zevnějšek

-ty hnusáku, hnusoune, kolohnáte, kreatůro, kostro, kriple, mrňousi, mumie, mutante, ohavo, pidižvíku, plešoune, prcku, prťavko, příšero, slizáku, slizoune, skřete, škvrně, trpajzlíku, vyžle, zjeve, zrůdo

Implikující otylost

-ty boubelo, břicháči, cejcho, cvalíku, hubeňoure, metráčku, nenasyto, pupkáči, sádelníku, soudku, špekoune, špekatče, tlustoprde, tlusťochu, těžkotonážníku, tunko

Implikující intelektuální vyšinutost

-ty blázne, blbče, cvoku, ichtyle, mašíble, mentále, nedouku, pablbe, pitomče, podivíne, pošuku, primitive, raple, stupide, šílenče, trhlouši, trotle, tupče

Implikující podlézavost či zákeřnost

-ty dolejzači, hochštaplere, nohslede, patolízale, podlejzáku, podrazáku, práskači, šplhoune, šprte, švindlíři, udavači

Implikující naivnost ci dětinskost

-ty bambulo, čajíčku, greenhorne, holobrádku, jelimánku, naivko, pískle, popleto, slinto, utřinose, zelenáči

Implikující přílišnou výřečnost

-ty brepto, brblo, camráku, čvaňhale, drštičko, huhlo, huhňo, kecale, kecko, pindálisto, plkale, remcale, slibotechno, tlučhubo, žblabuňko, žvanile

Implikujici lakomost

-ty bakšišáku, držgrešle, hamoune, hlade, chamtivče, chrte, krkoune, křečku, lakomče, lakoto, skotáku, skrblíku, škrobe, škrte

Implikujici sebestřednost či sobeckost

-ty čumile, fanfaróne, fintílku, hejsku, hrdobče, chvastoune, ješito, marnotratníku, nádivo, náfuko, necito, seladone, snobáku, sobče, šosáku, vejtaho
Implikujici jinou charakterovou vadu

-ty bručoune, dotěro, hnidopichu, knihomole, lháři, nevděčníku, potměšilče, pleticháři, počuránku, poťouchlíku, pozére, protivo, strašpytle, strašrybko, škarohlíde, šťouro, všetečko, zbabělče

 

Nadávky implikující podřadnost

Implikující nízkou užitkovost či výkonnost 

-ty amatére, budižkničemu, darmošlape, darmožroute, chaotiku, chcíplotino, měkoto, měkouši, nulo, nýmande, ňoumo, padavko, pinčle, pižlo, podpantofláku, podržtaško, přetrhdílo, přícucko, pucfleku, tuberáku, zagroškudlo

Implikující nepěstěné mravy 

-ty barbare, burane, drzoune, grobiáne, hrubiáne, hulváte, křikloune, křupane, neandrtálče, nelido, nerudo, nezdvořáku, neznabohu, oprsklíku, řvoune, tatare, vidláku

Implikující neohrabanost či nešikovnost

-ty břídile, fušeráku, hromdopolice, chromajzle, mátoho, mazavko, mrvoni, nekňubo, nemehlo, nemotoro, nešiko, patlo, pižlo, rochnile, šmodrcho, šmrdlo, tanku

Implikujici směšnost či zanedbanost

-ty bordeláři, hajdaláku, hároši, hastroši, hipísáku, hňupe, kašpare, máničko, maškaro, motovidlo, šašku, šášulo, tajtrlíku, trdlo, trulante, trumbelíne, trumbero, žabaři

Implikující nestřídmé požívání alkoholu

-ty bumbo, bumbrlíčku, demižone, flamendře, chlastoune, kořalo, násosko, ochlasto, ochmelko, opilče, ožralo, pijáku

Implikující morální a společenskou spodinu

-ty bufeťáku, dojížďáku, feťáku, fujtajblíku, hašišáku, houmlesáku, humusáku, chudáku, ludráku, nuzáku, pobudo, rabiáte, santusáku, špinavče, trhane, ubožáku, vegeťáku

Implikující kriminální pozadí

-ty čórkaři, gaunere, mukle, padouchu, podvodníku, raubíři, šejdíři, šibeničníku, zlořáde, zlosyne

Implikující nekalé úmysly

-ty bídáku, darebáku, křiváku, lotře, lumpe, mizero, necito, neřáde, ničemo, podfukáři, rošťáku, somráku, uličníku, vandráku, vometáku

Implikující nevěru či lascivnost

-ty čuňáku, děvkaři, chlípníku, chlíváku, kurevníku, nemravo, oplzlíku, pelešníku, prasáku, proutníku, sviňáku, záletníku

 

Nadávky všeobecné či zatím nezařazené

Ironizující, původně slova s kladným významem 

-ty fajnovko, frajírku, chytráku, chytrolíne, inteligente, koumáku, mudrlante, nádhero, rozumbrado, suveréne, svatoušku, vašnosto, všeználku, vědátore

Strýčkovské, ba téměř dobromyslné

-ty famfrňousku, famfulíne, ferino, filuto, holenku, hošane, kujóne, kuliferdo, matlafousku, neposedo, nezbedo, nezdárníku, pandrholo, plašmuško, šušňo

Bodré a zemité

-ty holomku, huncúte, jantare, kakraholte, pacholku, pardále, plantážníku, plašane, prevíte, sakulente, slamáku, sople, šotku

Jemné, vhodné do dámské společnosti

-ty bařtipáne, bašibozuku, floutku, fouňo, frtkoni, hromotluku, choleriku, koudelko, mantáku, nestydo, ostudo, podvraťáku, šamstře, vopajšlíku, zbojníku

Středního kalibru, použitelné mezi gentlemany

-ty balousi, karikaturo, kulibrku, makotřasku, mrzoute, pimprle, skuheráku, suchare, valibrku, žabikuchu

Středního kalibru, leč nepoužitelné mezi gentlemany

-ty bubřino, brundibáre, halamo, chrapoune, kazisvěte, kolohnáte, kyseláči, mamloni, moulo, nimro, panáku, vařbuchto, vykuku

Tvrdšího kalibru, omluvitelné silným leknutím
-ty bimbasi, bulíku, hadrabo, mezuláne, pako, paňáco, pruďane, řimbabo, serepetičko, slonbidlo, somárisko, votrapo, zametáku

Drsné, hrubé, syrové

-ty dacane, mindráku, obejdo, pazgřivče, plesnivče, prezente, seniláku, sketo, smrade, smraďochu, strupe, zoufalče

Žalovatelné (leč nevulgární)

-ty dyliňáku, hejhulo, hemeroide, lemro, magore, sígře, syčáku, šajzle, šklebe, šupáku, tatrmane, tydýte, všiváku, zupáku

 

Nadávky vulgární aneb fujtajfl

Odvozené od exkrementů

-ty fekálníku, hovnožroute, hovňousku, chcáči, lejno, močko, pochcánku, posero, poseroutko, poserboto, poserprádlo, posránku, přisírko, přizdisráči, sráči, sračko, srágoro, sralbotko, zasranče

Odvozené od genitálií (mužských)
-ty bimbásku, čuráku, čuramedáne, čuryne, chámovode, chuji, kokote, lobogo, piňďoure, pračůráku, pytlasi, spermajzníku, šuline, varlouši, žalude

Odvozené od genitálií (ženských)

-ty čurifindo, kundafáči, kundivále, kundo, kundatro, píčine, píčo, pičucho, pičulo, píčusi, pindo, pyzdo, vagíne, vaječníku

 

Odvozené od sexu, soulože (jednoduchá)

-ty čuromrde, fakouši, jebáku, jeblino, mrdíne, mrdko, ojebanče, pojebe, prcačko, souložníku, šouste, vošouste, vymrdanče, zjebe, zmrde

Odvozené od soulože (složená)

-ty kazimrde, kazišuku, koňomrde, kozomrde, krávomrde, mámomrde, mrdkožroute, mrduchtivko, nastavkundo, rychlomrdko, zčubkysynu, zkurvysynu

Odvozené od zadnice

-ty anále, análníku, páprdo, prdeláči, prdelko, prdidlo, prdlavko, prdlouši, prďochu, prďolo, pšouku, řiťolezče, úprdku, třasořitko, vlezdoprdelko

Odvozené od onanie či sexuální deviace

-ty deviante, exhibouši, fetišisto, honimíre, honislave, hulíne, kanálníku, masturbante, onane, pederaste, pedofile, sadisto, sifilouši, šmíráku, úchyláku, úchyle, vobšourníku

Odvozené od sexuální orientace

-ty buzerante, buzíku, buzišuku, buzolo, buzuluku, cukrouši, fagote, gejko, hnědkaři, homoklacku, homouši, hulibrku, lesbičko, lesbo, kuřbuřte, maňasi, přihřátej, řiťopichu, spermožroute, teplochode, teplotechno, teplouši, termosko

Ostatní

-ty cecko, cecine, frantíku, kozomrde, prezervative, primeráku, robertku, šprcgumo, šprcko, šprndo, vyčuránku, vychcánku, vyvalkozo

 

Nadávky převážně ženské

Odvozené od zvířat

-ty čubko, huso, kačeno, kozo, krávo, krůto, kryso, můro, medůzo, ochechule, opice, pipko, pipino, ropucho, slepice, sůvo, zmije

Odvozené od nejstaršího řemesla

-ty běhno, couro, cuchto, děvko, filcko, hampejznice, kuplířko, kurvo, lehkonožko, nevěstko, poletucho, rajdo, rozhoďnožko, šlapko, štětko, trajdo, vohrňdíro

Pojící se s přídavným jménem "stará"

-ty (stará) bréco, čarodějnice, fusekle, kraksno, onuce, opice, panno, rachejtle, rašple, semetriko, škatule, škeble

Implikující charakterovou či povahovou vadu

-ty drbno, falešnice, fňukno, frigido, hysterko, klepno, koketo, necudo, nestydo, netykavko, štěkno, urážlivko

Implikující nepřitažlivost

-ty baculko, fuchtle, jedubabo, ježibabo, maškaro, ohyzdo, rachomejtle, šeredo, škaredo, šmudlo, špindíro

Implikující podřadnost

-ty cundro, čůzo, dylino, fifleno, flundro, kedro, nicko, puťko, socko, smažko, šlundro

Odvozené od vlastních jmen

-ty doroto, důro, fúrie, káčo, kunhúto, mařeno, megero, náno, pizizubko, putifarko, rebeko, rozáro, uršulo, xantipo

Odvozené od funkce sociální či rodinné

-ty babo, babizno, bordelmamá, feministko, hajzlbábo, kuchto, macecho, slečinko, tetko

Ostatní nadávky
-ty buchto, cácorko, frajle, gembo, kdákalko, machno, manekýno, mechtle, mišpule, pizdo, satorie, treperendo

 

Nadávky s nestandardním užitím

Nadávky používané převážně v 1. pádě 

-ty jsi fiškus, hemr, kakabus, kokos, mamlas, poděs, šíbr, ťulpas, ťululum, vocas

Nadávky používané v množném čísle 

-vy bando, čeládko, holoto, chamradino, chásko, chátro, lúzo, pakáži, sebranko, svoloči, verbeži

Klasické nadávky dvouslovné

-ty čubčí synu, dědku jedovatej, dědku plesnivá, držko plechová, frajere libovej, hadrovej panáku, hubo nevymáchaná, káčo pitomá, krávo nebeská, kůže líná, mozku vyhnilej, palice dubová, prašivej pse, ošklivé kačátko, slepičí prdelko, starý fajfko, studenej čumáku, vole korunovanej, vylízaná makovice, zmoklá slepice

 

Nadávky idiomatické

-Rozhodčí je mrkev .

Nadávky geograficky podmíněné

 

Odvozené od národnosti či rasy

-ty bulhare, maďare, negře, rákosníku, rumune, žabožroute, žiďáku

 

Označující obyvatele specifického města

 • cajzl - Pražák (Brněnský hantec)
 • luft'ák - Pražák, či obyvatel většího města, vyjíždějící do přírody
 • mechovák - obyvatel HK (Pardubicko)
 • perníkář - obyvatel Pardubic (Hradecko)

 

Označující obyvatele specifického regionu/státu

 • amík - Američan
 • antek - Polák (sev. Morava)
 • avar - Mad'ar (sev. Morava)
 • čehún - Čech (na Slovensku, místy též na Moravě)
 • čížek - Čech (na Moravě)
 • čobol - Slovák
 • dederon - obyvatel bývalé NDR - v originále DDR
 • dojčlanďák - Němec
 • fric, fricek - Němec
 • ivan - Rus
 • kaštan - Rakušák (sev. Morava)
 • pauzáci - Moraváci (jejich hymnou byla pomlka mezi českou a slovenskou)
 • prajz, prajzák - Prus
 • pšonek - Polák
 • skopčák - obyvatel (západního) Německa
 • švéd - Čech, Pražák
 • t'aman - Vietnamec (sev. Morava)