Příjemnou noc, dnes je sobota 20.7.2024, svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav.

Feminismus aneb chlapi v sukních - nejčastější myšlenkové omyly žen

feminismus-aneb-chlapi-v-suknich-nejcastejsi-chybne-postoje-zen

feminismus-aneb-chlapi-v-suknich-nejcastejsi-chybne-postoje-zen
Když se nám přestalo líbit ctít ve svém muži bytost vyšší, pustily jsme se my, ženy, do boje. Ale asi jsme si to představovaly jinak. Všichni diktátoři dobře vědí, že pokud si skutečně chtějí udržet svoji moc, je dobré zabránit ostatním lidem v přístupu k informacím. Nevzdělaným a neinformovaným se totiž podstatně snáz vládne.

___

___

A protože muži se už kdysi dávno rozhodli, že ve vztahu k ženám chtějí být diktátory, snažili se své něžné protějšky jakéhokoli vzdělávání „uchránit“. A dlouho se jim to skutečně dařilo (až na vzácné výjimky, jež si to obvykle trpce slízly). Výraznější touhy osvobodit se z totální mužské nadvlády (neboli emancipovat se) ženy projevovaly až od časů, kdy pro ně umění číst a psát začalo být ne sice masově, ale přece jen dostupnější. Díky tomu se pak sem tam něco dozvěděly, čímž si ujasnily, že chtějí znát ještě víc. Ruku v ruce s tím v ženských hlavičkách vzklíčily „kacířské myšlenky“, že nejsou vlastně o nic horší než ti jejich chlapi. Tak proč by, sakra, měly být pořád v postavení nesvéprávných podlidí?! A už to jelo!

 

Samy proti sobě

Ba ne, snadné to rozhodně nebylo, protože pánům tvorstva se ženské emancipování vůbec nelíbilo. Tehdy totiž ještě netušili, jaké jim to jednou začne skýtat výhody, protože my dámy v tom hrrr boji za rovnoprávnost vylijeme s vaničkou i dítě a nakonec si samy na sebe upleteme nový bič. Sice už pro nás není jedinou profesní možností držet se doma vařečky, ale na druhou stranu se té vařečky stejně musí většina z nás každý večer chopit. Ovšem až poté, co si „svobodně“ odpracovala šichtu ve svém zaměstnání. Tam ovšem nechodí ani tak pro zábavu, jako kvůli finančnímu zajištění rodiny, jež měli v těch „nesvobodných“ časech na starost muži. Lze se jim divit, že když se v nové situaci rozkoukali, ochotně nám vydělávání peněz přepustili, přičemž o uvolněnou funkci pečovatelky o domácnost a děti zájem (až na výjimky) neprojevili? A je tak překvapující, že v důsledku toho se z nás dam kousek po kousku vytrácí ženskost a z chlapů mužnost? A že jsme tím frustrovaní a že už nás moc nebaví vytvářet fungující páry a zakládat rodiny a raději žijeme single? Tak tohle průkopnice ženské emancipace určitě nechtěly, takže jim to nevyčítejme - naopak, ty dávné „sufražetky“, jak se jim hanlivě říkalo, těžce vybojovaly mnohé, co my dnes považujeme za samozřejmost. Většina z nich si to patrně představovala tak, že ženy budou mít volební právo, budou společensky rovny mužům, budou moci studovat a profesně se realizovat. Přičemž o finanční zázemí se i nadále postarají jejich partneři, kteří v nich i nadále budou ctít ženskost, budou se k nim chovat galantně a v případě potřeby je ochrání. Inu, to by se nám asi líbilo všem. jenže těch, které v takové idylce žijí, mezi námi mnoho není, že? Nějak se nám to zvrtlo... Kde děláme chybu?


Slovníček pojmů

  • ANDROCENTRIZMUS - Názor, že muži jsou nadřazeni ženám a že mužský názor = správný, standardní, „normální“. Proti této představě stojí jak feminizmus, tak emancipační hnutí.
  • EMANCIPACE - Obecně znamená osvobození od nadvlády, získání nezávislosti. Emancipovaná žena je tedy nezávislá na muži, neporobená jím, svobodná v rozhodování a ve všech svých lidských právech.
  • FEMINIZMUS - Hnutí proti diskriminaci a utlačování žen, a to ve všech sférách. Nepodléhejte rozšířenému omylu, že podle feministek jsou ženy a muži ve všem stejní. Feminizmus nic takového netvrdí - uznává odlišnosti obou pohlaví, bojuje však proti tomu, aby to zavdávalo příčinu k diskriminaci.
  • FEMINITA - Znamená ženskost (na rozdíl od maskulinity = mužnost). Přičemž mohou existovat jak muži s určitou mírou feminity, tak ženy vyznačující se maskulinitou (bez ohledu na sexuální orientací).

 

Nejčastější chybné postoje žen

Dokážu všechno sama!
Budu dřít od nevidím do nevidím, dosáhnu nejvyššího vzdělání, vydělám dost peněz, uvařím, uklidím, zajistím, vychovám děti a... ON si mě pak bude ohromně vážit.
OMYL: Nebude si vás vážit, naopak vámi začne pohrdat! Pomyslí si, že jste hloupá, když vše berete na sebe. A taky že vypadáte čím dál hůř, protože jste udřená a nemáte čas o sebe pečovat. Takže si najde milenku a vás si ponechá jako servisního technika bez nároku na úctu a odměnu.

 

Najdu si lepšího partnera!

Asi jsem si špatně vybrala, když ten můj nedokáže rodinu finančně zajistit a postarat se o nás a ještě mi dělat rytíře a skvělého milence. Takže to zkusím znovu, protože příště si vyberu lépe.
OMYL: Nevyberete si lépe. Nový partner bude vaše požadavky splňovat nanejvýš zpočátku. Časem se začne chovat stejně (ne-li hůř) než ten předchozí. Takže to budete zkoušet znovu a znovu, frustrovat sebe, děti, a než se nadějete, život vám proteče mezi prsty.

 

Zařídím si život bez chlapa!

Mužští mi v ničem nepomohou, chtějí teplé večeře a vyžehlené košile, dělají binec a lezou mi na nervy. Ani ten sex s nimi není nic moc. Život bez nich bude jednodušší a příjemnější.
OMYL: Život bez partnera sice může mít nějaké výhody a po určitou dobu se může jevit docela příjemně, ale jako trvalé řešení k pocitu pohody nevede. Ženy s muži patří k sobě, vzájemně se doplňují a to věčné škorpení a škádlení jim koření život.