Příjemnou noc, dnes je sobota 20.7.2024, svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav.

Trojklanný nerv, nervus trigeminus - velká záhada (vyšetření, léčba, dekomprese, ad)

trojklanny-nerv-nervus-trigeminus-velka-zahada-vysetreni-lecba-dekomprese-ad

trojklanny-nerv-nervus-trigeminus-velka-zahada-vysetreni-lecba-dekomprese-ad
Trojklaný nerv je taková malá velká záhada. Co si počít když nás trápí? A jak vlastně rozpoznat, že skutečně jde o bolesti způsobené tímto nervem? Zabolí vás obličej a už od svého okolí slyšíte: není to trojklaný nerv? Držte si palce, aby nebyl, protože tenhle nerv, umístěný v hlavě, umí způsobit hrozivé bolesti. Pacienti, kteří s ním mají potíže, si užijí své.

__

__

Trojklaný nerv, latinsky nervus trigeminus, je pátý z dvanácti párů hlavových nervů. Vychází z oblasti mozkového kmene zvaného Varolůvmost. Do povrchových částí hlavy se dostává ve spánkové oblasti, kde se rozděluje na tři větve: od toho název trojklaný. Ty zajišťují citlivost obličeje a přilehlých částí hlavy včetně dutiny nosní, ústní, zubů, dásní a oka. Taktéž inervuje žvýkací svaly.

 

Extrémně citlivý nerv

Tento párový nerv (pravý a levý) je v lidském těle jeden z nejcitlivějších. Postižení některé z uvedených oblastí hlavy například zánětem, úrazem nebo nádorem může vést k neuralgii trojklaného nervu, v těchto případech sekundární.

My se ale zaměříme na esenciální neboli pravou neuralgii trojklaného nervu, tedy na onemocnění, které postihne čtyři až pět nových pacientů na 100 tisíc obyvatel za rok. Často při něm bolí celá polovina obličeje. To bývá způsobeno výše popsanými příčinami, které působí na nerv zpravidla ještě za jeho průběhu v nitrolebí, tedy před rozvětvením. Četnější bývá postižení pravé strany obličeje.

 

Neuralgie trigeminu - příčina náhlé a ostré ataky bolesti jako když bičem mrskne

Neuralgie trojklaného nervu (anglicky trigeminal neuralgia) postihuje častěji ženy. Proč tomu tak je, se neví. Je to empiricky vypozorovaný fakt, přičemž poměr výskytu ženy vs. muži je přibližně 3:2. První bolestivý záchvat se objevuje zpravidla po 40. roce a s přibývajícím věkem se četnost zvyšuje. Ataky bolesti jsou náhlé, jednostranné, velmi intenzivní, ostré, šlehavé, podobají se elektrickým výbojům, trvají několik vteřin, často se opakují.

Záchvat neuralgie bývá provázen bolestivým stahem poloviny obličeje, někdy dochází k jeho zčervenání a slzení oka na postižené straně. Lze zjistit prakticky vždy spouštěcí mechanismy jako mluvení, žvýkání, čištění zubů, holení, chladový či dotekový stimul obličeje a podobně.

 

Vyšetření trojklanného nervu - neurolog, ne zubař

Lidé, kteří se s těmito bolestmi setkají poprvé,se velmi často nejprve obracejí na zubaře. Až 90 procent pacientů navštíví nejdříve stomatologa, neboť bolest vnímají jako bolest zubů, což často vede zubní lékaře i k vícečetným extrakcím. Pacienti tak mnohdy zcela zbytečně přicházejí o zdravé zuby. Při trvajících potížích je proto nutné neurologické vyšetření a magnetická rezonance hlavy. Tou lze prokázat u vysokého procenta pacientů tzv. neurovaskulární kolizi, tedy abnormální kontakt kořene trojklaného nervu s některou v blízkosti probíhajících cév.

 

Operace trojklanného nervu - nespěchejte na ni

A jak se neuralgie trojklaného nervu léčí? Základem je vždy léčba konzervativní (léky), která bývá u většiny nemocných zpočátku velmi efektní. Akutní bolest se tlumí analgetiky injekčně. K profylaktické léčbě (prevence), tedy kvůli tomu, aby se bolesti nevracely, se používají léky ze skupiny antiepileptik, které je nutno užívat dlouhodobě týdny až měsíce, ale i déle.

V některých případech se využívá analgetického působení některých antidepresiv. Léčba je pochopitelně přísně individuální s přihlédnutím k věku, přidruženým nemocem, a také k již užívaným lékům.Teprve jsou-li bolesti i přesto intenzivní, zvažuje operace - léčba op neurochirurgická. Operace se doporučuje až při selhání nechirurgických léčebných postupů u bolestí, které pacienta výrazně omezují a významně snižují kvalitu jeho života.

 

Mikrovaskulární dekomprese - průběh, doba trvání operace,  informace

Pokud ale na bolesti nic z výše uvedeného nezabírá, je jednou z možností léčby mikrochirurgický zákrok nazvaný mikrovaskulární dekomprese. Zkušenému neurochirurgovi trvá asi dvě hodiny a provádí se v celkové anestezii na specializovaných neurochirurgických pracovištích. Je omezen na případy, kde příčinou neuralgie trojklaného nervu je již zmíněná a magnetickou rezonancí prokázaná neurovaskulární kolize, kdy céva, nejčastěji mozečková tepna, těsně naléhá na nerv, poškozuje obaly jeho vláken, a tím vyvolává bolest.

Průběh: Malým otvorem do lebky za uchem se céva uvolní, oddělí se od nervu přiložením malé teflonové destičky, a tím se příčina odstraní. Operace zbavuje bolesti až 90 procent správně indikovaných nemocných, a to ve většině případů trvale.

 

Další metody léčby

Zejména u starých a nemocných lidí, pro které by mikrochirurgická operace znamenala velkou zátěž a riziko, se provádějí některé další výkony, například ozáření gamanožem nebo obstřik nervu a další speciální neurochirurgické techniky, které způsobí porušení vedení bolestivých podnětů v nervu. Efekt nebývá trvalý, protože neřeší příčinu bolesti.

Výbornou alternativní metodou léčby je pak akupunktura. Značnému procentu pacientů může významně ulevit od bolesti, snížit dávky analgetik a voptimálním případě je alespoň dočasně zcela vysadit.

 

Pacienti velmi trpí

Neuralgie trojklanného nervu trigeminu je jednou z největších utrpení vůbec. Jak jim nemoc omezuje život? I přes skutečnost, že toto onemocnění nezpůsobuje poškození jiných částí nervové soustavy, neuralgické bolesti bývají kruté, působují značnou psychickou újmu vedoucí nezřídka k úvahám o sebevraždě. Většina mých pacientů je kompenzovaná léky, tři z pěti odoperovaných jsou zcela bez potíží, dva mají občasné snesitelné bolesti nevyžadující chronickou léčbu a u jednoho se stav nepodařilo dostatečně a dlouhodobě zkompenzovat žádným z uvedených způsobů léčby.

Je léčen v poradně pro bolest vysokými dávkami analgetik a opiátů. Vzhledem k tomu, že je ještě v produktivním věku, vedlo u něho toto onemocnění k plné invaliditě. Kéž by takových případů bylo co nejméně!